Workshop: Kundefokus som konkurrence­parameter

Aspire kundefokus workshop

Workshop

Ønsker I at give jeres kunder en bedre (kunde)oplevelse? Føles det nogle gange som om jeres virksomhed er langt fra jeres marked og kunder?

Brug en dag på at sætte kunderne i centrum.
Vi skræddersyer en workshop til jeres behov, og skaber et kundeorienteret fundament I kan bygge videre på.

Vi inspirerer jeres medarbejdere til at se værdien i kundefokus. Vi motiverer dem til at tale om og definere deres egen rolle i kunderejsen. Og vi hjælper jer igang med rejsen imod at blive en langt mere kundeorienteret virksomhed.

Medarbejderne får en langt større forståelse for, hvilken værdi kunderne forbinder med jeres brand og jeres produkter.

Igennem en række øvelser opnår I et fælles sprog omkring jeres kunder, som hjælper jer med at fortsætte dialogen efter workshoppen.

Sammen udforsker vi:

Hvis du vil høre mere omkring hvordan vi sammensætter en dag der passer lige præcis til jeres behov, så tag kontakt til Martin Hyst på tlf.: 53 79 83 33. Du er også velkommen til at sende os en besked.

Træd ud af hverdagen og se virksomheden med kundens øjne

Når vi oplever, at medarbejdere har svært ved at finde et fælles kundefokus, eller for den sags skyld bare et fælles fokus i det hele taget, hænger det ofte sammen med, at vi fokuserer på det som er os nærmest. De kollegaer vi samarbejder mest med, vores nærmeste leder og i vores kontakt med kunden, bliver det netop det kontaktpunkt vi fokuserer på, i stedet for hele kundens oplevelse af os og vores produkter. 

Det betyder, at det i dagligdagen er svært, at skabe et fælles fokus på at give kunden en helhedsoplevelse, fordi den enkelte medarbejder ikke selv har nogen oplevelse af denne helhed.

Men hvordan skaber vi så en fælles oplevelse af dette lidt større perspektiv?

En aktiverende og inkluderende workshop

Vi har udviklet et workshopformat, hvor vi i fællesskab tager et skridt væk fra hverdagen og stiller os på samme side af bordet som kunden.

Det giver jer helt nye perspektiver – på virksomheden, på jeres produkter, på konkurrencesituationen og ikke mindst på jeres kunder og det marked som I er en del af. 

Vi kan lære en masse om os selv, ved at betragte hvordan vores kunder oplever os.  Samtidig kan vi lære en masse om vores udfordringer og muligheder ved at undersøge, hvilke motivationer og aspirationer der driver vores kunder til at købe (eller ikke købe) vores produkter. 

Det giver os ikke bare mulighed for at træffe bedre beslutninger på strategisk niveau. Det giver os også øget følelse af fællesskab og et fælles udgangspunkt for at skabe bedre kundeoplevelser i hverdagen.

Efter en workshop oplever vi typisk en enorm energi blandt medarbejderne for at fortsætte arbejdet med at forstå kunderne og nærme sig jeres marked. De kan pludselig se, at kundefokus både skaber bedre resultater, øger fællesskabet internt og gør deres arbejde nemmere og mere meningsfuldt.

Kundefokus

Forbind virksomhedens to hjernehalvdele og nå jeres mål

Kundefokus kræver at I formår at øge forståelsen for kunden internt og at skabe et ensartet billede af virksomheden eksternt. Læs hvordan i skaber værdi igennem øget kundefokus.  

Scroll to Top