Hvad er formålet med formål?

Hvad er formålet med formål?

aspire-hvorfor - formålsdrevet virksomhed

En formålsdrevet virksomhed drives af en fælles ambition, et mål eller en grund til at eksistere. I en virksomhed der lever sit formål, gennemsyrer formålet hele virksomheden, og fungerer som fyrtårn for ledelse og medarbejdere. En formålsdrevet virksomhed er derfor meget mere end det at markedsføre sin virksomheds produkter eller særkende.

Kunder søger fremdrift

Som medarbejder eller leder i en virksomhed bliver vi eksperter i vores produkter og løsninger. Derfor er det også naturligt, at det er produktet eller produktets funktioner vi fokuserer på i relationen med vores kunder og i vores kommunikation. Men i langt de fleste tilfælde, er det ikke produktet jeres kunder køber. Kunden køber den forbedring eller forandring de ønsker at skabe i deres liv ved at vælge jeres produkt.

Formålsbaseret strategi fokuserer virksomheden på kundernes ønske om fremdrift

Formål skaber værdi der er større end produktet

Formålsbaseret strategi udvikles i samspil med medarbejderne og baseres på dyb indsigt i kunder og marked. Det sikrer at virksomhedens strategi er tæt forbundet med dens vigtigste målgrupper. 

En formålsdrevet virksomhed forsøger derfor igennem dens virke, at forbinde det som virksomheden søger og det mennesker søger på autentiske og emotionelt meningsfulde måder. Det skaber bæredygtig vækst og stærke brands. 

Det stærke formål gør det muligt for personer internt og eksternt at identificere sig med formålet, internalisere det og selv føre det ud i livet. Formålet rækker udover transaktionen, og ind i folks liv. Resultatet er øget arbejdsglæde, kundeloyalitet, omsætning, vækst og innovationskraft.

4 fordele ved formålsbaseret strategi

Risici i strategiske beslutninger mindskes, fordi virksomheden er tæt på kunder og marked.

Kommunikation og markedsføring er mere effektiv, fordi den er baseret på indsigt i den værdi kunden tillægger produktet.

Passion, arbejdsglæde og motivation stimuleres, så medarbejdernes indsats bliver mere selvstændig og kundeorienteret.

For virksomheden som gennemgår forandring, føles rejsen mere tryg for medarbejderne.

Hele virksomheden taler
samme sprog

Fordi medarbejderne involveres i udviklingen af formålsbaseret strategi er processen med til at skabe en stærkere virksomhedskultur. Det daglige arbejde bliver pludselig mere meningsfuldt, når medarbejderne deler det formål, som virksomheden udlever. 

Den formålsbaserede strategiproces hjælper medarbejderne med at tage medejerskab for virksomhedens strategi og retning og dermed at forme den adfærd og de handlinger der skal til, for at hver medarbejder kan understøtte formålet. At være “medejer” af strategien giver derfor mulighed for at forstå, hvordan den enkelte medarbejders rolle betyder noget i en større sammenhæng og hvordan I i fælleskab kan udleve formålet. Et fælles formål fremmer passion, motivation og ansvarsfølelse.

Med formålsbaseret strategi, er resultaterne spektakulære for kulturen, på bundlinjen, og for kundernes ønske om fremdrift.

Aspire- formålsdrevet virksomhe som orkester

Konklusion: Se virksomheden som et orkester

En virksomhed er som et orkester: Når dirigenten løfter taktstokken, begynder orkestret at spille, og når musikken svinger, får kunderne lyst til at danse.

Eller sådan skulle det gerne være. Mange virksomheder oplever desværre at kunderne ofte forlader dansegulvet uden varsel. Som dirigent bliver man rådvild, for hvilket nummer kan så sætte gang i festen? Er det tonearten, hastigheden eller rytmen den er gal med?

Formålsbaseret strategi, hjælper ledelse og medarbejdere med at afdække, hvad det er for en type musik jeres kunder kan lide, så I kan blive ved med at skrive hits. 

Vi har bygget Aspire, fordi mennesker mere end nogensinde ønsker,
at engagere sig i brands der ikke bare vil vækste, men gro i en bedre verden.

Aspire forbinder organisationer og målgrupper.

Scroll to Top