Fem af de største udfordringer for danske virksomheder – del 3

aspire-formaalsdrevet-strategi-og-digitalisering

I denne 3. og sidste del af vores artikelserie om de største udfordringer for danske virksomheder lige nu, ser vi på nr 4 og 5 på vores liste. Nemlig udfordringerne med at skabe værdi i virksomhedens digitalisering og de udfordringer som uforudsigelighed og usikkerhed skaber i arbejdet med strategi

Gå til del 1 eller til del 2

Digitalisering der skaber værdi

Danmark var et af de første lande til at tage digitaliseringen til sig. Vi er et af de lande med bedst adgang til internet. Vi har en aktiv forening i FDIH som presser på for at udbrede online handel. Vi er som forbrugere beskyttet fra tab, når vi handler online. Og der er blevet fokuseret meget på fordelene ved at øge digitaliseringen i danske virksomheder og organisationer. Fokus har specielt været på den store ROI (return on investment) som digitalisering (teoretisk set) giver. Men mange steder, har resultaterne ikke stået mål med forventningerne.

Derfor kæmper mange virksomheder med digitaliseringen. Og desværre ser det ud til at den digitale evolution i Danmark er ved at gå i stå.

HBR: Danmarks-digitalisering-halter-bagud
Danmark er i “stall out” fasen i øverste venstre kvadrant.
Billede: Harvard Business Review

Arbejdet med digital strategi halter

Vores oplevelse er, at der er to hovedgrunde, til at virksomheder ikke lykkes med digitalisering. En del virksomheder er simpelthen ikke kommet rigtigt i gang, fordi de mange muligheder og kanaler har gjort det uoverskueligt, hvor man skal begynde. Andre er blevet desillusionerede, fordi de har sat forskellige tiltag i gang, men oplever at de ikke får nok effekt ud af indsatsen. Begge grunde bunder i manglende strategi for indsatsen. 

Ifølge KPMG er det kun 35% af alle virksomheder der har en digital strategi. Accenture finder at lidt flere har en strategi, men at kun 19% af nordiske virksomheder har den nedskrevet – samtidig mener 70% at deres forretning er i fare for at blive disrupted indenfor de næste 12 – 24 måneder. Og sidst men ikke mindst har Harvard foretaget en lignende undersøgelse, hvor det viste sig at under halvdelen havde en digital strategi, men 80% mente at deres industri ville blive disrupted. Derfor er det overraskende at der ikke er flere der arbejder aktivt med digital strategi.

...kun 35% af alle virksomheder har en digital strategi...og kun 19% af nordiske virksomheder har den nedskrevet. Det gør ofte indsatsen ukoordineret.

Hvordan arbejder vi med digitalisering hos Aspire?

Digitaliseringens mange muligheder er (for mange) også dens forbandelse. Mange steder har manglende analyse og indsigt gjort indsatsen for svær, for kompliceret og for dyr. For at løse de udfordringer som mange virksomheder oplever, er vores tilgang baseret på analyse. Typisk starter vi med at afdække virksomhedens digitale potentiale og de forskelle der naturligt er i virksomhedens online konkurrencesituation vs offline. Igennem målgruppeanalyse og touch point analyse sikrer vi, at den fornødne viden om målgruppen er tilstede og at virksomheden er tilstede på de kanaler der skaber værdi. Derudover arbejder vi ofte efter MVP (minimal viable product) principperne, hvor udviklingen inddeles i faser og tillader læring og tilpasning til brugernes adfærd.

aspire-formaalsdrevet-strategi-digitalisering-baseret-analyse

Når morgendagen er ukendt

Dette afsnit kunne have heddet mange ting – disruption, uforudsigelighed, agilitet eller noget så moderne som forandringsparathed. Grundlæggende kæmper mange virksomheder med udfordringerne forbundet med usikkerhed i det omkringliggende samfund. De 4 ovenstående udfordringer skaber alle usikkerhed i virksomhedens virke. Når man dertil lægger skift i politik, lovgivning og regler, geopolitisk usikkerhed,  økonomiske kriser, truslen om terror, cyber crime og disruption fra ukendte kanter, er det forståeligt at mange virksomheder tøver med strategiarbejdet. For hvorfor skal man bruge tid på at udarbejde en strategi og efterfølgende plan, når den kan være forældet inden den er færdig? Og giver det overhovedet mening at forberede sig på det ukendte?

Desværre er det ikke at have en strategi den værste strategi. Det er muligt at forberede sig (nogenlunde) på uforudsigelighed. Er man i en særligt udsat branche er det endnu vigtigere. Men i første omgang er det vigtigt, at den usikkerhed som uforudsigelighed skaber tages alvorligt og at man anerkender, at vi mennesker som udgangspunkt ikke synes om forandring og uforudsigelighed. Det gælder både medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og ens ledelsesteam.

aspire-formaalsdrevet-strategi-disruption-uforudsigelighed

Hvordan arbejder vi med uforudsigelighed hos Aspire?

At planlægge for uforudsigelighed kræver 3 elementer

At dæmme op for uforudsigelighed handler grundlæggende om at arbejde med tillid. Tillid fra medarbejdere, kunder, interessenter og marked til, at virksomheden handler konsistent og ensartet når omverden ikke gør det. For os, involverer det tre elementer: 

En stærk strategi

Først og fremmest er det vigtigt at strategien er på plads. Strategi skaber ro, balance og retning. Hvis alle medarbejdere ved, at der er en retning og en plan og at virksomheden forventer forandring og uforudsigelighed, så er det nemmere at stå sammen. Da vi involverer medarbejdere i strategiarbejdet gør det, det lidt nemmere at leve med uforudsigeligheden.

Et stærkt brand

Jeres brand er summen af al interaktion en person har med jeres produkt eller organisation. Det skaber det samlede billede af jer, og dermed jeres brand. Et brand er derfor ikke mere værd, end de oplevelser og indtryk man får af jer over tid. Sagt på en anden måde, så svarer opbygningen af et brand til at i sætter værdi i banken, som I kan trække på, når det bliver nødvendigt. Et formålsbaseret brand er endnu stærkere, fordi det ikke kun bygger på den værdi som virksomheden direkte skaber, men også den værdi som skabes omkring virksomheden. Et stærkt brand har ikke kun indflydelse på kunder, men også på medarbejdere og potentielle medarbejdere.
Derfor arbejder vi med at skabe et tydeligt, naturligt og relevant brand som resonerer dybt hos jeres målgruppe, stemmer overens med jeres medarbejderes syn på virksomheden og som matcher jeres forretningsstrategi.

aspire-formaalsdrevet-strategi-et-staerkt-brand
Nærhed til kunder og marked

Specielt i travle eller turbulente tider har virksomheder tendens til at vende sig indad og glemme sine kunder og sit marked. Derfor er det afgørende, at have opsat systemer til måling af kundetilfredshed, indsamling af feedback. Samt interne systemer til at handle på den indsamlede feedback, så den gøres til et aktiv i virksomhedens forretning, udvikling og kommunikation. Nu mere interesse virksomheden har vist for sine kunder i de tider hvor det går godt, nu mere kan man trække på sit brand i de tider, hvor det er svært.

Afrunding: fem af de største udfordringer for danske virksomheder

Danske organisationer og virksomheder står dagligt foran en mængde udfordringer og valg som kan virke både svære og afgørende. Vi har i denne artikelserie behandlet fem af dem, som vi ser som de største for danske virksomheder i de kommende år. Fem udfordringer det er afgørende at der tages stilling til og handles på – både på kort og på langt sigt. Men alle organisationer er forskellige og der er selvfølgelig mange flere. Hvilke udfordringer ser I som de største for jer i de kommende år? Vi hører meget gerne fra jer og deler vores erfaringer over en kop kaffe. Tag kontakt her

Scroll to Top