Aspire Logo
Udsyn

Det autentiske brand

det-autentiske-brand
En strategisk funderet visuel identitet sammenkoblet med en hjemmeside designet med brugervenlighed og funktionalitet for øje, kan være effektive værktøjer til at styrke jeres markedsposition.

Research viser at både potentielle kunder og medarbejdere ca. 2/3 igennem deres beslutningsproces før de tager kontakt til en virksomhed.

Derfor er det afgørende at I – igennem jeres kommunikation og marketing – kan skabe tillid og forståelse for virksomhedens virke og formål for at øge sandsynligheden for at blive valgt til.

Da jeres hjemmeside og visuelle identitet ofte er det første en potentiel kunde eller medarbejder møder, er de fundamentet for at kommunikere jeres brand’s formål, kerneværdier, og vision og mission på en måde, der resonerer klart med målgruppen.

Strategisk Design: Fundamentet for virksomhedskommunikation

En visuel identitet, der afspejler virksomhedens unikke karakter og værdier, skabes igennem sammensmeltningen af logo, farvepalet, typografi, billedsprog og anvendelsen på tværs af kanaler. Tilsammen kommunikerer det virksomhedens budskab effektivt. Denne identitet skal ikke kun harmonere internt men også matche forventningerne hos jeres målgruppe.

Udvikling og implementering: En proces med mål og mening

At udvikle visuel identitet er en proces, der starter med en dyb forståelse af virksomhedens kerne. Gennem interviews og strategiske sessioner defineres virksomhedens brandplatform og de vigtigste budskaber. Derefter bør den afstemmes og matches med de forventninger til og syn på virksomheden der findes i markedet.Ved at inddrage medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere i denne proces sikrer vi, at den endelige identitet ikke blot er visuelt tiltalende, men også relevant for dem, den søger at engagere.

Fokus på ESG

I takt med at virksomheder øger deres fokus på miljømæssige, sociale og governance (ESG) principper, bliver det vigtigt at afspejle disse værdier i den visuelle identitet. Vi ser et skift fra at kommunikere enkeltstående gode sager, til at integrere ESG i virksomhedens strategi for fremtiden – og dermed skal det også reflekteres i den visuelle identitet, så ESG bliver en naturlig del af virksomheden og ikke et mærkat der påsættes ved lejlighed.

“Effektiv kommunikation til og med jeres kunder handler om at sikre, at deres spørgsmål besvares hurtigt og nøjagtigt, så de ikke behøver at lede andre steder”

Digitale værktøjer og interaktivitet - Centralt for kundetilfredshed

Effektiv kommunikation til og med jeres kunder handler om at sikre, at deres spørgsmål besvares hurtigt og nøjagtigt. Når virksomheder ikke leverer de nødvendige svar, risikerer de, at potentielle kunder søger oplysninger andre steder.

Samtidig har fremkomsten af AI øget behovet for at sikre, at jeres hjemmeside har så præcise svar på jeres kunders spørgsmål som muligt, for at sikre at I også bliver fremhævet i fremtidens søgelandskab.

Ved at integrere interaktive elementer og sikre, at din digitale tilstedeværelse er tilstede hvor jeres kunder er, kan I holde dem engageret og informeret. Dette omfatter alt fra artikler, cases, FAQ-sektioner på hjemmesiden, til relevante kontaktpunkter og tilgængelighed på de platforme, dine kunder bruger mest. Disse taktikker sikrer ikke kun, at kunderne får de svar, de søger, men også at de forbliver engagerede og forbundne med jeres brand på en meningsfuld måde.

En Dynamisk og opdateret digital platform

En hjemmeside, der præcist afspejler virksomhedens visuelle identitet og værdier, er afgørende for at bygge tillid og troværdighed. Denne digitale tilstedeværelse bør ikke kun være informativ men også lettilgængelig via optimeret kode og tilpassede funktioner til brugernes behov, hvilket styrker den samlede brandoplevelse.

Ofte mødes kunder med hjemmesider der sjældent opdateres og som giver en afkoblet oplevelse fra resten af virksomheden. Dette kan skabe den første snert af utryghed som gør at kundens researchproces forlænges.
Arki-webdesign

Genkendelighed på tværs af platforme

Jeres visuelle identitet skal ikke kun fungere på hjemmesiden. At sikre en stærk og genkendelig tilstedeværelse på tværs af digitale og fysiske platforme er afgørende for at opbygge brandbevidsthed. Dette omfatter alt fra hjemmesiden til sociale medieprofiler og markedsføringsmaterialer, som alle bør afspejle virksomhedens værdier og forståelse af målgruppens behov.

Implementering og opdatering

Jeres visuelle identitet og digitale tilstedeværelse skal passe til jeres måde at arbejde på. Derfor bør den justeres til jeres behov i den periode, hvor den implementeres, så det bliver en naturlig del af det daglige arbejde at overholde jeres brand guidelines og sikre at jeres kommunikation fremstår ensartet.

Samtidig er jeres visuelle identitet og digitale tilstedeværelse ikke statiske elementer. De er dynamiske aspekter af virksomhedens branding, der kræver løbende opmærksomhed, evaluering og justering. Dette sikrer, at virksomheden forbliver relevant og resonant med sine målgrupper samt skaber en klar konkurrencefordel i et stadigt skiftende marked.

Test dig selv

Har I brug for at få opdateret vores visuelle identitet eller hjemmeside?

Svar på 5 korte spørgsmål for at vurdere, om det er tid til at opdatere jeres visuelle identitet eller hjemmeside.

Overvej om jeres nuværende visuelle identitet og digitale tilstedeværelse nøjagtigt repræsenterer, hvad jeres virksomhed står for, og de mål, I stræber efter at opnå. Hvis der er en afkobling imellem disse, kan det være tid til en opdatering.

Teknologien og designpræferencer udvikler sig konstant. Det samme gør målgruppens forventninger. Hvis din hjemmeside virker forældet eller ikke fungerer optimalt på alle enheder (især mobil), kan det skade din virksomheds image og brugeroplevelse.

Hvis engagementet fra jeres besøgende falder – f.eks. lavere klikrater, mindre tid brugt på hjemmesiden, eller færre konverteringer – bør I se på om brugeroplevelsen, kontaktpunkterne eller indholdet bør opdateres.

Tag et kritisk blik på jeres nærmeste konkurrenters branding og online tilstedeværelse. Hvis de opleves som mere moderne, tiltalende, opdaterede, kundeorienterede eller funktionelle, er det måske tid til at overveje en opdatering for at sikre, at I ikke mister jeres position.

Virksomheder udvikler sig over tid – dette kan omfatte nye produkter, tjenester, markeder, antal medarbejdere eller endda en ny virksomhedsstrategi. Hvis jeres virksomhed har gennemgået større ændringer, bør jeres visuelle identitet og hjemmeside følge med for at afspejle denne nye retning.

Svarede du "ja" på nogen af disse spørgsmål, kan det indikere, at det er tid til at revurdere og muligvis opdatere jeres visuelle identitet og hjemmeside for at sikre, at I fortsat opleves som relevante for jeres målgrupper og effektivt understøtter jeres forretningsmål.

Hvis du har lyst til at vi tager kontakt for at fortsætte dialogen, så send os dine kontaktoplysninger, så tager vi kontakt og aftaler et møde, når det passer jer.

Ofte stillede spørgsmål

FAQ: Visuel Identitet, brandplatform og hjemmeside

Hvad er visuel identitet?
Visuel identitet er en samling af grafiske og visuelle elementer, der repræsenterer og kommunikerer en virksomheds brand, værdier og tilgang til kommunikation. Dette inkluderer logo, farveskema, typografi, billedsprog og andet design, der anvendes på tværs af alle virksomhedens materialer og platforme for at skabe genkendelighed og sammenhæng.
En brandplatform fungerer som fundamentet for alle brandrelaterede beslutninger og kommunikation. Den indeholder virksomhedens formål, mission, vision, værdier, brandløfte og tone of voice, etc. En veldefineret brandplatform sikrer konsistens i jeres budskaber, styrker jeres brandidentitet og hjælper med at differentiere virksomheden fra konkurrenterne.
ESG-principper (Environmental, Social, and Governance) kan integreres i branding ved at indarbejde bæredygtighed og social ansvarlighed i virksomhedens værdier, mission og daglige drift. Dette kan kommunikeres gennem den visuelle identitet og marketingmaterialer, såvel som gennem gennemsigtig rapportering og initiativer, der viser virksomhedens engagement i ESG-mål.
Den digitale transformation har revolutioneret måden, virksomheder bygger og formidler deres brand på. Med digitale værktøjer og platforme kan virksomheder nå bredere og mere engagerede målgrupper, tilpasse budskaber hurtigere og udnytte data til at forbedre brugeroplevelsen. Det giver også mulighed for interaktivitet og engagement, hvilket kan forstærke brandets tilstedeværelse og relationer med målgrupperne.
Brugerinddragelse (internt og ekstern) i brand- og designprocessen sikrer, at de skabte løsninger er relevante og værdifulde for både virksomheden og slutbrugeren. Ved at inddrage brugere tidligt og gennem hele processen kan vi opnå indsigt i brugernes behov, præferencer og udfordringer. Dette fører til mere brugervenlige og effektive løsninger, som bedre kan opfylde både brugerens og virksomhedens mål.
Vedligeholdelse af en visuel identitet kræver løbende evaluering og justering for at sikre, at den forbliver relevant og effektiv. Dette kan omfatte opdateringer af designelementer, såsom logo og farveskema, for at afspejle virksomhedens udvikling eller ændringer i markedet. Det er også vigtigt at sikre konsistens i anvendelsen af den visuelle identitet på tværs af alle platforme og materialer for at den har den fulde effekt.
Ja, uden tvivl. En stærk visuel identitet og en optimeret hjemmeside kan have en direkte positiv indvirkning på virksomhedens bundlinje. Disse elementer hjælper med at bygge brandbevidsthed, tillid og loyalitet blandt målgrupperne (kunder, kommende medarbejdere, etc.), hvilket kan føre til øget salg, kundetilfredshed, medarbejdertilfredshed og markedsandele. En klar og tiltalende visuel identitet kan også differentiere jer fra konkurrenterne, hvilket yderligere styrker jeres position i markedet.